18 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
สารกำจัดแมลง(15) | สารป้องกันกำจัดโรคพืช(7) | สารกำจัดวัชพืช(13) | ปุ๋ยเหลว ปุ๋ยเกร็ด ฉีดพ่นทางใบ(7) | ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริม(9)
  สารป้องกันกำจัดโรคพืช
[ +zoom ]
ทามิเนบ 70
Print
[2 มีนาคม 2558 16:22 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 2765)
  ชื่อการค้า     ทามิเนบ  70          
  ชื่อสามัญ     โพรพิเนบ (propineb)          
  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์  70 % WP            
  กลุ่มสารเคมี   Alkylenebis (Dithiocarbamate)        
  สารสำคัญ     polymeric zinc 1,2-propylenebis (Dithiocarbamate)    
  คุณสมบัติ     สารป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง(sheath bright) ในข้าว และโรคพืชต่างๆ 
        ออกฤทธิ์แบบดูดซึมทั้งทางใบและทางราก      
        สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของไรศัตรูพืชได้ด้วย    
  ความเป็นพิษ   มีฤทธิ์ทำลายดวงตา หากเข้าตาจะก่อให้เกิดอาการระคายเคือง  
        ถ้าเข้าในร่างกายจะทำให้อ่อนเพลีย อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว    
  ข้อเสนอแนะ   เป็นพิษต่อปลา ต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ      
  ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง   1 กก. X 12 กระปุก          
        500 กรัม x 18 กระปุก          
 

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เลวิน เอฟ
โอกามิ
ฟูโกดะ
ฟูวาน่า 80 ดับบลิวจี
ฟ๊อกซ์คอปป์
ฟูโมลิก 440

Copyright by adminfoxformulate
Engine by MAKEWEBEASY