18 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
สารกำจัดแมลง(15) | สารป้องกันกำจัดโรคพืช(7) | สารกำจัดวัชพืช(13) | ปุ๋ยเหลว ปุ๋ยเกร็ด ฉีดพ่นทางใบ(7) | ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริม(9)
  สารป้องกันกำจัดโรคพืช
[ +zoom ]
ฟูโกดะ
Print
[18 กันยายน 2557 14:52 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 3699)
  ชื่อการค้า     ฟูโกดะ          
  ชื่อสามัญ     ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล    
        (difenoconazole + propiconazole)    
  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์  15% + 15% W/V EC        
  กลุ่มสารเคมี   Triazole          
  สารสำคัญ     cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-  
        ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether +
        (+)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propanil-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]
        -1H-1,2,4-triazole        
  คุณสมบัติ     ใช้ป้องกันโรคคาสนิมในลีลาวดี ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา  
        โรคกาบใบแห้งในข้าวและโรคราสนิมในข้าวโพด    
  ความเป็นพิษ   หากสัมผัสหรือสูดดมจะก่อให้เกิดอาการระคายเคือง  
  ข้อเสนอแนะ   ควรใช้สารเคมีด้วยความระมัดระวัง       
        เป็นพิษต่อปลา ต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ    
  ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง   1000 ซีซี x 12  ขวด        
        500 ซีซี x 20 ขวด        
        250 ซีซี x 24 ขวด        
        100 ซีซี x 48 ขวด        
                   

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เลวิน เอฟ
โอกามิ
ทามิเนบ 70
ฟูวาน่า 80 ดับบลิวจี
ฟ๊อกซ์คอปป์
ฟูโมลิก 440

Copyright by adminfoxformulate
Engine by MAKEWEBEASY