18 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
สารกำจัดแมลง(15) | สารป้องกันกำจัดโรคพืช(7) | สารกำจัดวัชพืช(13) | ปุ๋ยเหลว ปุ๋ยเกร็ด ฉีดพ่นทางใบ(7) | ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริม(9)
  สารกำจัดแมลง
[ +zoom ]
ฟ๊อกซ์เออร์ลี่ 55
Print
[19 กุมภาพันธ์ 2558 12:05 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 3366)
  ชื่อการค้า     ฟ๊อกซ์เออร์ลี่ 55          
  ชื่อสามัญ     คลอร์ไพริฟอส+ ไซเพอร์เมทริน (Chlorpyrifos) +(Cypermethrin)   
  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์  50 + 5 % W/V EC          
  กลุ่มสารเคมี   Organophosphorus+pyrethroid        
  สารสำคัญ     O,O-diethyl O-3,5, 6-trichloro-2-pyridyl  phosphorothioate   +  
        (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-  
        (2, 2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate     
  คุณสมบัติ     ใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ชนิดต่าง ๆ ดังนี้      
        หนอนกระทู้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง แมลงวันผลไม้ หนอนม้วนใบ 
        หนอนเจาะต้นข้าวโพด หนอนกอ หนอนกระทู้ เพลี้ยจักจั่นฝ้าย หนอนคืบกระหล่ำ
        หนอนใยผัก มวนแดง ไรแดง แมลงหวี่ขาว หนอนผีเสื้อ ฯ    
  ความเป็นพิษ   เป็นพิษต่อตา และผิวหนัง ให้ระมัดระวังในการใช้สารเคมี    
        เป็นพิษต่อปลาและสัตว์น้ำ เป็นพิษต่อตัวห้ำ ตัวเบียน     
  ข้อเสนอแนะ   ควรเว้นระยะการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10  วัน  
  ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง   1000 ซีซี x 12 ขวด          
        500 ซีซี x 12 ขวด          
        100 ซีซี x 48 ขวด          
 

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฟ๊อกซ์เดลล์
ฟ๊อกซ์เฟซิน 25
ฟ๊อกซ์อารีน่า
โอแทป 4 จี
เมทินนา 5 อี
ฟูด้า
ฟ๊อกซ์ทริน 35
แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน
เวปแทรป 50

Copyright by adminfoxformulate
Engine by MAKEWEBEASY