17 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
สารกำจัดแมลง(15) | สารป้องกันกำจัดโรคพืช(7) | สารกำจัดวัชพืช(13) | ปุ๋ยเหลว ปุ๋ยเกร็ด ฉีดพ่นทางใบ(7) | ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริม(9)
  สารกำจัดแมลง
[ +zoom ]
มาคาน
Print
[20 กุมภาพันธ์ 2558 17:52 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 2942)
  ชื่อการค้า     มาคาน        
  ชื่อสามัญ     ฟีโนบูคาร์บ (fenobucarb)    
  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์  50% W/V EC      
  กลุ่มสารเคมี   Carbamate      
  สารสำคัญ     2-sec-butylphenyl methylcarbamate  
  คุณสมบัติ     ออกฤทธิ์ในการกำจัดแมลงโดยฉพาะเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในฝ้าย 
        แมลงศัตรูข้าว หนอนกอ หนอนม้วนใบ หนอนกอสีชมพู
  ความเป็นพิษ   มีฤทธิ์ทำลายนัยน์ตา เยื่อบุจมูก ระบบหายใจและกล้ามเนื้อ
  ข้อเสนอแนะ   ควรใช้สารเคมีด้วยความระมัดระวัง     
        และควรเว้นระยะก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10 วัน  
  ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง   1000 ซีซี. X 12  ขวด      
        500 ซีซี. X 12  ขวด      
 

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฟ๊อกซ์เดลล์
ฟ๊อกซ์เฟซิน 25
ฟ๊อกซ์อารีน่า
โอแทป 4 จี
เมทินนา 5 อี
ฟูด้า
ฟ๊อกซ์ทริน 35
แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน
เวปแทรป 50

Copyright by adminfoxformulate
Engine by MAKEWEBEASY