17 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
สารกำจัดแมลง(15) | สารป้องกันกำจัดโรคพืช(7) | สารกำจัดวัชพืช(13) | ปุ๋ยเหลว ปุ๋ยเกร็ด ฉีดพ่นทางใบ(7) | ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริม(9)
  สารกำจัดแมลง
[ +zoom ]
มาโตะ
Print
[20 กุมภาพันธ์ 2558 17:21 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 3671)
  ชื่อการค้า     มาโตะ            
  ชื่อสามัญ     เดลทาเมทริน(Deltamethrin)         
  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์  3%  W/V EC          
  กลุ่มสารเคมี   Pyrethroid            
  สารสำคัญ     (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-  
        dimethylcyclopropanecarboxylate      
  คุณสมบัติ     ใช้ป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น      
        เพลี้ยจักจั่นมะม่วง หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนสะไปนี่ หนอนม้วนใบฝ้าย  
        หนอนคืบกินใบฝ้าย หนอนกระทู้ผัก มวนแดงฝ้าย     
        หนอนใยผัก หนอนกอแถบลาย หนอนม้วนใบข้าว หนอนปลอกข้าว  
        หนอนกระทู้หอม มวนเขียวข้าว หนอนแก้วส้ม หนอนชอนใบส้ม   
        หนอนม้วนใบส้ม หนอนผีเสื้อสีน้ำเงิน หนอนเจาะต้นข้าวโพด หนอนกออ้อย
        หนอนเจาะดอกมะลิ หนอนหน้าแมว หนอนร่าน หนอนบุ้งกินใบ  
  ความเป็นพิษ   เป็นพิษต่อปลา และผึ้ง ควรระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ    
  ข้อเสนอแนะ   ควรเว้นระยะการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10  วัน  
  ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง   1000 ซีซี x 12 ขวด          
        500 ซีซี x 12 ขวด          
        100 ซีซี x 48 ขวด          
 

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฟ๊อกซ์เดลล์
ฟ๊อกซ์เฟซิน 25
ฟ๊อกซ์อารีน่า
โอแทป 4 จี
เมทินนา 5 อี
ฟูด้า
ฟ๊อกซ์ทริน 35
แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน
เวปแทรป 50

Copyright by adminfoxformulate
Engine by MAKEWEBEASY