17 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
สารกำจัดแมลง(15) | สารป้องกันกำจัดโรคพืช(7) | สารกำจัดวัชพืช(13) | ปุ๋ยเหลว ปุ๋ยเกร็ด ฉีดพ่นทางใบ(7) | ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริม(9)
  สารกำจัดแมลง
[ +zoom ]
ฮาโมะ
Print
[20 กุมภาพันธ์ 2558 17:25 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 3102)
  ชื่อการค้า     ฮาโมะ          
  ชื่อสามัญ     อีมาเมกตินเบนโซเอต(emamectin benzoate)    
  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์    2% W/V ME        
  กลุ่มสารเคมี   Avermectin        
  สารสำคัญ     emamectin benzoate        
  คุณสมบัติ     ออกฤทธิ์ในการกำจัดแมลงโดยฉพาะเพลี้ยจักจั่นฝ้าย   
        เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยอ่อน   
        เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบส้ม แมลงวันผลไม้    
  ความเป็นพิษ   มีฤทธิ์ทำลายระบบประสาททุกส่วนของร่างกาย    
        เป็นพิษต่อนก ผึ้ง และสัตว์น้ำ       
        ให้ระมัดระวังในการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ    
  ข้อเสนอแนะ   ควรเว้นระยะการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10  วัน
  ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง   1000 ซีซี x 12  ขวด        
        500 ซีซี x 20  ขวด        
        250 ซีซี x 24 ขวด        
        100 ซีซี x 48 ขวด        

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฟ๊อกซ์เดลล์
ฟ๊อกซ์เฟซิน 25
ฟ๊อกซ์อารีน่า
โอแทป 4 จี
เมทินนา 5 อี
ฟูด้า
ฟ๊อกซ์ทริน 35
แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน
เวปแทรป 50

Copyright by adminfoxformulate
Engine by MAKEWEBEASY