17 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
สารกำจัดแมลง(15) | สารป้องกันกำจัดโรคพืช(7) | สารกำจัดวัชพืช(13) | ปุ๋ยเหลว ปุ๋ยเกร็ด ฉีดพ่นทางใบ(7) | ฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริม(9)
  สารกำจัดแมลง
[ +zoom ]
ไคเซ จี
Print
[20 กุมภาพันธ์ 2558 17:40 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 2928)
  ชื่อการค้า     ไคเซ  จี          
  ชื่อสามัญ     ฟิโพรนิล          
  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์  0.3% GR          
  กลุ่มสารเคมี   Phenylpyrazole        
  สารสำคัญ     (+)-5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-p-toly)-4-  
        trofluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile    
  คุณสมบัติ     ออกฤทธิ์กำจัดแมลงและเพลี้ยไฟ หนอนกอข้าว หนอนม้วนใบข้าว
        เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว หนอนใยผัก  
  ความเป็นพิษ   มีฤทธิ์ทำลายระบบประสาททุกส่วนของร่างกาย    
  ข้อเสนอแนะ   ควรใช้สารเคมีด้วยความระมัดระวัง       
  ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง   15 กก./ กระสอบ        
        1 กก. X 22 ถุง        
 

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฟ๊อกซ์เดลล์
ฟ๊อกซ์เฟซิน 25
ฟ๊อกซ์อารีน่า
โอแทป 4 จี
เมทินนา 5 อี
ฟูด้า
ฟ๊อกซ์ทริน 35
แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน
เวปแทรป 50

Copyright by adminfoxformulate
Engine by MAKEWEBEASY