ฮามิก้า

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ชื่อการค้า       ฮามิก้า            
ประกอบด้วย       สารปรับสภาพดินสูตรเข้มข้น          
คุณสมบัติ       เป็นสารปรับสภาพดิน สูตรใหม่เข้มข้น ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย
          ลดปัญหาดินแน่นแข็ง ดินเสื่อมสภาพ จากการใส่ปุ๋ยต่อเนื่องเป็นเวลานาน
        - ช่วยปรับปรุง ฟื้นฟูโครงสร้างดินที่เหนียวแน่นแข็ง ให้โปร่งพรุน    
          และร่วนซุย            
          - สามารถใช้คลุกกับปุ๋ยชนิดต่างๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย
          และยังทำให้ปุ๋ยเข้าสู่ต้นพืชได้เร็วขึ้น        
          - ช่วยกระตุ้นการสร้างรากฝอยใหม่ จำนวนมาก ทำให้ระบบรากดี    
          และแข็งแรง ทำให้ต้นพืชสมบูรณ์ ใบใหญ่ เขียวเข้ม      
          - ช่วยส่งเสริมให้รากพืชดูดปุ๋ยได้มากขึ้น        
          - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืช        
          - ช่วยฟื้นฟูต้นพืชที่เกิดอาการต้นโทรม จากการราดสารต่างๆ    
ความเป็นพิษ       -              
ข้อเสนอแนะ       ควรเว้นระยะการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7 วัน    
ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง       1000 ซีซี x 15ขวด          
                      ประโยชน์และวิธีการใช้
 
Powered by MakeWebEasy.com