เลวิน เอฟ

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

  ชื่อการค้า     เลวิน เอฟ          
  ชื่อสามัญ     คาร์เบนดาซิม (carbendazim)        
  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์  50% W/V SC        
  กลุ่มสารเคมี   Benzimidazole        
  สารสำคัญ     methyl benzimidazol-2-ylcarbamate    
  คุณสมบัติ     สารป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง(sheath bright) ในข้าว และโรคต่างๆ 
        ออกฤทธิ์แบบดูดซึมทั้งทางใบและทางราก    
        สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของไรศัตรูพืชได้ด้วย  
  ความเป็นพิษ   ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อประสาททุกส่วนของร่างกาย  
  ข้อเสนอแนะ   ควรเว้นระยะการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10  วัน
  ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง   1000 ซีซี x 12 ขวด        
        500 ซีซี x 20  ขวด        
Powered by MakeWebEasy.com