แอลมินิก

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ชื่อการค้า       แอลมีนิก            
ประกอบด้วย       L-α อะมิโน            
คุณสมบัติ        ประกอบด้วยสารอะมิโน ชนิดต่างๆในรูปอิสระ สารเหล่านี้มีขนาด
          เล็กที่สุดในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ ทำให้ใช้พลังงานและเวลาใน
          การสังเคราะห์น้อยมาก สารอะมิโนเป็นสารที่ช่วยกระบวนการ
          เมทาบอลิซึมภายในต้นพืช  โดยเฉพาะในช่วงที่พืชมีการเจริญเติบโต
          อย่างรวดเร็ว เช่น ช่วงแตกใบอ่อนหรือสร้างใบใหม่ ช่วงกำลังจะ
          ออกดอก ช่วงติดผลหลังดอกบาน และช่วงขยายขนาดผล สารอะมิโน
          ยังเป็นแหล่งของคาร์บอนและไนโตรเจน สำหรับการผลิตสารทุติยภูมิ
          ที่สำคัญ เช่น สี กลิ่น และรสชาติ สารอะมิโน สามารถดูดซึมเข้าสู่
          พืชได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดความเคลียดในภาวะต่างๆของพืช 
          โดยเฉพาะช่วงที่ต้องการใช้พลังงานอย่างมาก ช่วยส่งเสริมกลไก
          การสังเคราะห์พลังงานภายในต้นพืชให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น  
ความเป็นพิษ       -              
ข้อเสนอแนะ       ควรเว้นระยะการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7 วัน
ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง       1000 ซีซี x 15ขวด          
   ประโยชน์และวิธีการใช้

Powered by MakeWebEasy.com