ฟ๊อกซ์เออร์ลี่ 55

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : สารกำจัดแมลง

Share

  ชื่อการค้า     ฟ๊อกซ์เออร์ลี่ 55          
  ชื่อสามัญ     คลอร์ไพริฟอส+ ไซเพอร์เมทริน (Chlorpyrifos) +(Cypermethrin)   
  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์  50 + 5 % W/V EC          
  กลุ่มสารเคมี   Organophosphorus+pyrethroid        
  สารสำคัญ     O,O-diethyl O-3,5, 6-trichloro-2-pyridyl  phosphorothioate   +  
        (RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-  
        (2, 2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate     
  คุณสมบัติ     ใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ชนิดต่าง ๆ ดังนี้      
        หนอนกระทู้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง แมลงวันผลไม้ หนอนม้วนใบ 
        หนอนเจาะต้นข้าวโพด หนอนกอ หนอนกระทู้ เพลี้ยจักจั่นฝ้าย หนอนคืบกระหล่ำ
        หนอนใยผัก มวนแดง ไรแดง แมลงหวี่ขาว หนอนผีเสื้อ ฯ    
  ความเป็นพิษ   เป็นพิษต่อตา และผิวหนัง ให้ระมัดระวังในการใช้สารเคมี    
        เป็นพิษต่อปลาและสัตว์น้ำ เป็นพิษต่อตัวห้ำ ตัวเบียน     
  ข้อเสนอแนะ   ควรเว้นระยะการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10  วัน  
  ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง   1000 ซีซี x 12 ขวด          
        500 ซีซี x 12 ขวด          
        100 ซีซี x 48 ขวด          
Powered by MakeWebEasy.com