โอเพน

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

 
ชื่อการค้า       โอแพน            
ประกอบด้วย       อะมิโน+สาหร่ายสกัด          
คุณสมบัติ       ประกอบด้วยสารอะมิโน ชนิดต่างๆ ในรูป Synthesized Free Amino 
          Acids (SFAA's) ผสมกับ สารสกัดจาดสาหร่าย เอคโคลเนีย แมกซิม่า
          (Ecklonia maxima)ที่มีระดับสมดุลย์ของ ออกซิเจน และไซโตไคนิน
          A/C (Auxins/Cytokinins) ratio ในอัตรส่วนที่เหมาะสม ซึ่งมีผลต่อพืช
          ช่วยให้เกิดการเพิ่มจำนวนเซลล์ที่จุดเจริญเพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดการ
          สร้างยอดของใบใหม่ สร้างดอกที่ปลายยอดสร้างดอกที่ตาดอก สร้าง
          รากขนอ่อนใหม่จากปลายรากเดิม เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ สารอะมิโน
          ช่วยให้ดูดซึมสารต่างๆเข้าสู่ต้นพืชได้อย่างรวดเร็ว กระตุ้นการทำงานภาย
          ในต้นพืช ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด        
ความเป็นพิษ       -              
ข้อเสนอแนะ       ควรเว้นระยะการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 7 วัน    
ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง       1000 ซีซี x 15 ขวด             ประโยชน์และวิธีการใช้

Powered by MakeWebEasy.com