ฟูโกดะ

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

  ชื่อการค้า     ฟูโกดะ          
  ชื่อสามัญ     ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล    
        (difenoconazole + propiconazole)    
  เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์  15% + 15% W/V EC        
  กลุ่มสารเคมี   Triazole          
  สารสำคัญ     cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-  
        ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether +
        (+)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propanil-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]
        -1H-1,2,4-triazole        
  คุณสมบัติ     ใช้ป้องกันโรคคาสนิมในลีลาวดี ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา  
        โรคกาบใบแห้งในข้าวและโรคราสนิมในข้าวโพด    
  ความเป็นพิษ   หากสัมผัสหรือสูดดมจะก่อให้เกิดอาการระคายเคือง  
  ข้อเสนอแนะ   ควรใช้สารเคมีด้วยความระมัดระวัง       
        เป็นพิษต่อปลา ต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ    
  ขนาดบรรจุภัณฑ์/กล่อง   1000 ซีซี x 12  ขวด        
        500 ซีซี x 20 ขวด        
        250 ซีซี x 24 ขวด        
        100 ซีซี x 48 ขวด        
                   
Powered by MakeWebEasy.com