ABOUT US

บริษัท ฟ๊อกซ์ ฟอร์มูเลท จำกัด เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2545 โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ปุ๋ยเหลวและอาหารเสริมพืช 

โดย บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพสินค้า ด้วยการคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ นำมาซึ่งการมาตรฐานสินค้าให้กับลูกค้า และบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015  ภายใต้สถาบันรับรองคุณภาพ UKAS ประเทศอังกฤษ
image

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำทางด้านปุ๋ยน้ำ เคมีภัณฑ์และชีวภัณฑ์ทางการเกษตร ที่ได้รับการยอมรับจากเกษตรกร

พันธกิจ

  • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพสูง 
  • คำนึงถึงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาบุคลากรด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรม

นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า”

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ จะนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ในอนาคตอันใกล้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
image

โรงงาน

โรงงานผลิตและคลังสินค้าของ บริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 4 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม บนเนื้อที่ 22 ไร่ ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐานของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงการกำหนดผังอาคารตามมาตรฐานสากล ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศ ระบบกำจัดฝุ่นละออง ระบบดับเพลิง เพื่อป้องกันอุบัติภัยและมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

อีกทั้งยังมีการวางผังโรงงานให้มีความน่าอยู่ เน้นความกลมกลืนกับธรรมชาติ มีอาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน อาคารโรงอาหาร บ้านพักพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี
image

กลุ่มธุรกิจฟ๊อกซ์ (FOX GROUP) 

กลุ่มธุรกิจฟ๊อกซ์ ดำเนินงานโดยมี บริษัท ฟ๊อกซ์ ฟอร์มูเลท จำกัด เป็นแกนหลักในการผลิตสินค้าให้แก่บริษัทในเครือ 

กลุ่มธุรกิจฟ๊อกซ์ (FOX GROUP) ประกอบด้วย

image

บริษัท ฟ๊อกซ์ ฟอร์มูเลท จำกัด

image

บริษัท ไดมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด

image

บริษัท บอร์น อโกรไซเอนซ์ จำกัด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้