สินค้าใหม่

New

ชื่อสามัญ : เมทอกซีฟีโนไซด์ 24% SC

New

ชื่อสามัญ : อิมิดาโคลพริด 70% WG

New

ชื่อสามัญ : อีมาเมกตินเบนโซเอต 5% WG

New

ชื่อสามัญ : ไดฟลูเบนซูรอน 48% SC

New

ชื่อสามัญ : โพรคลอราซ + โพรพิโคนาโซล 40% + 9% EC

New

ชื่อสามัญ : ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 15% + 15% EC

New

ชื่อสามัญ : ไซฮาโลฟอป - บิวทิล 10% EC

New

ชื่อสามัญ : บิสไพริแบก - โซเดียม 20% WP

กลุ่มสินค้า

สารกำจัดแมลง

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

สารกำจัดวัชพืช

ปุ๋ยเหลว ปุ๋ยเกล็ด

สารอาหารเสริมสำหรับพืช

สารเสริมประสิทธิภาพพืช

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

สินค้าทั้งหมด

New

ชื่อสามัญ : เมทอกซีฟีโนไซด์ 24% SC

New

ชื่อสามัญ : ไดฟลูเบนซูรอน 48% SC

New

ชื่อสามัญ : อีมาเมกตินเบนโซเอต 5% WG

ชื่อสามัญ : เดลทาเมทริน 3% EC

เทคนิคการผลิตพืช

การรับรองมาตรฐาน

image
Powered by MakeWebEasy.com