ตัวกรอง (0) ล้าง

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

New

ชื่อสามัญ : โพรคลอราซ + โพรพิโคนาโซล 40% + 9% EC

New

ชื่อสามัญ : ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 15% + 15% EC

ชื่อสามัญ : ฟอสอีทิล - อะลูมิเนียม 80% WG

ชื่อสามัญ : คลอโรทาโลนิล 75% WP

ชื่อสามัญ : ไดเมโทมอร์ฟ 50% WG

ชื่อสามัญ : กรดฟอสโฟนิก 40% SL

ชื่อสามัญ : แมนโคเซบ 80% WP

ชื่อสามัญ : โพรพิเนบ 70% WP

ชื่อสามัญ : วาลิดามัยซิน 3% SL

ชื่อสามัญ : ไซมอกซานิล + แมนโคเซบ 8% + 64% WP

ชื่อสามัญ : คาซูกาไมซิน ไฮโดรคลอไรด์ ไฮเดรต 2% SL 

ชื่อสามัญ : ไตรไซคลาโซล 75% WP

ชื่อสามัญ : อะซอกซีสโตรบิน 25% SC

ชื่อสามัญ : ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 15% + 15% EC

ชื่อสามัญ : โพรคลอราซ 45% EC

ชื่อสามัญ : อีพอกซีโคนาโซล 12.5% SC

ชื่อสามัญ : ไดฟีโนโคนาโซล 25% EC

ชื่อสามัญ : เฮกซะโคนาโซล 5% SC

ชื่อสามัญ : คาร์เบนดาซิม 50% SC

ชื่อสามัญ : ไทโอฟาเนต - เมทิล 70% WP

ชื่อสามัญ : ไทโอฟาเนต - เมทิล 50% SC

Powered by MakeWebEasy.com